สุขภาพดีสร้างได้ด้วย 2 สิ่งต้องมีช่วยป้องกันโรคโควิด -19

สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้

ช่วงนี้หากไม่พูดถึงโรคระบาดที่กำลังสร้างความเสียหายให้กับทุกคนบนโลกนี้อย่างโรคโควิด-19 ก็คงไม่ได้ เพราะโรคนี้เป็นโรคระบาดที่มีการแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าการติดต่อจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เราสามารถป้องกันได้ โดยสุขภาพดีสร้างได้วันนี้มี 2 สิ่งต้องมีที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้

1.หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยเป็นตัวป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้โดยตรง ดังนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันทุกครั้ง ซึ่งหน้ากากที่ดีด้านหน้าควรมีสารสะท้อนน้ำหรือป้องกันการซึมของน้ำเข้าสู่ภายในด้วย จึงจะช่วยป้องกันอย่างได้ผล

2.เจลทำความสะอาดมือ

เชื้อโควิด-19 ด้านนอกจะหุ้มด้วยโปรตีนที่โดนทำลายได้ด้วยความเป็นด่างของสบู่หรือสารล้างมือต่าง ๆ ดังนั้นหากทำการล้างมือบ่อย ๆ จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อ แต่บางครั้งการล้างมืออาจจะไม่สะดวก ท่านสามารถใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% มาล้างแทนได้ เพราะแอลกอฮอล์นี้จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้

ทั้งสองสิ่งที่กล่าวมานี้ หากท่านต้องการมีสุขภาพดีสร้างได้ให้ห่างไกลจากโรคนี้แล้ว ท่านควรควรพกติดตัวหากต้องเดินทางออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าเป็นแล้วรักษาได้  แต่การไม่เป็นโรคย่อมเป็นลาภอันประเสริฐกว่าแน่นอน