Tag: ขายของออนไลน์

ความผิดพลาดของการขายของออนไลน์ที่ต้องระวัง

ความผิดพลาดนั้นอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาจจะเกิดจากการไม่ตั้งใจหรือการประมาทหรือแม้กระทั่งการคิดไม่รอบคอบก็ทำให้เกิดความผิดพลาดได้และผลของการผิดพลาดนั้นจะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณเอง หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มธุรกิจขายของออนไลน์ควรศึกษาข้อผิดพลาดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการทำธุรกิจขายของออนไลน์เอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ   เห็นเขาขายอะไรฉันขายตาม มันคือสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ในการขายของตามคนอื่น คุณอาจจะเห็นว่าคนนี้ขายดีเลยนำสินค้าประเภทเดียวกันมาขาย หลังจากนั้นก็เริ่มขายตัดราคากันไปมา แย่งลูกค้ากันไปมาจนสุดท้ายราคาสินค้าต่ำลงเรื่อยๆ จนคุณไม่สามารถขายได้ สุดท้ายก็ต้องเลิกขายสินค้าตัวนั้นไป ขายของอะไรก็ได้ที่คิดว่าขายง่ายๆ เพราะขายง่ายๆ ร้านอื่นก็จึงมีขายเหมือนร้านของคุณ เหตุผลของการขายสินค้าที่ขายง่ายๆ ก็คือไม่รู้จะขายอะไรดี ส่วนใหญ่ก็จะเป็น เสื้อยืด ต่างหู กระเป๋า ซึ่งการคิดอะไรง่ายๆ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะขายของเหล่านั้นได้ง่ายๆ ขายของที่มีราคาต้นทุนถูกไว้ก่อน เช่น […]